Welkom

Mijn naam is Stefan Strubbe en onder de naam S2 Development Services ontwikkel ik maatwerk automatiseringsoplossingen. In de projecten die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd, waren deze oplossingen voornamelijk Software Calculation Tools voor technologie-bedrijven. Ook heb ik voor bedrijven data-analyses en wiskundige analyses uitgevoerd, al dan niet geïntegreerd in software. Bij Wat ik doe kunt u lezen wat dit specifiek inhoudt.

Ik ben opgeleid als Toegepast Wiskundige aan Universiteit Twente. Vervolgens ben ik aan dezelfde universiteit gepromoveerd. Het promotietraject vond plaats bij zowel de faculteit Informatica als de faculteit Toegepaste Wiskunde. Hierna heb ik me toegelegd op het maken van calculation-software: software die naar aanleiding van user input (via GUI) berekeningen uitvoert op basis van wiskundige modellen, en de resultaten opslaat in een SQL database. Ik heb inmiddels zo'n tien jaar ervaring in het ontwikkelen van deze software op basis van .NET, het platform voor softwareontwikkeling van Microsoft. Eerst bij een tweetal bedrijven en daarna als zelfstandige. Zie mijn portfolio voor projecten die ik uitgevoerd heb.

Graag maak ik kennis met u om te zien wat ik voor uw bedrijf kan betekenen in het maken van een automatiseringsoplossing of het doen van data-analyse of wiskundige analyse.

S2 Development Services
Stefan Strubbe
06-10149358
info@s2development.nl

Wat ik doe

Momenteel ben ik betrokken bij twee soorten projecten: het maken van Software tools (automatiseringsoplossingen) en het maken van Data- of Wiskundige Analyses. Om een duidelijker beeld te geven, worden beide hieronder beschreven. Zoekt u een softwareontwikkelaar voor een project dat niet direct past in één van beide soorten, dan ga ik ook graag met u in overleg om te kijken wat ik voor u kan betekenen.

Software (calculation) tools

Software Tools zijn (meestal kleine) software programma's die een gebruiker (dagelijks) gebruikt om een specifieke taak in een bedrijfsproces te automatiseren. Een eenvoudig voorbeeld is een import-tool. Ik heb ooit voor een bedrijf een Excel import-tool gebouwd. Klanten van dat bedrijf stuurden regelmatig excel-sheets die gestructureerde informatie over die klant bevatten. De import-tool die ik gebouwd heb, haalde elk uur automatisch de gestuurde e-mails naar binnen, haalde de relevante informatie eruit en schreef deze informatie vervolgens weg naar een database. In een configuratie-bestandje kon geconfigureerd worden welke kolommen van de Excel-file werden geïmporteerd. Zo'n kleine tool neemt een hoop werk uit handen.

Meer substantiële software tools die ik gemaakt heb, zijn Calculation tools. In een eenvoudige (web)interface geeft een gebruiker een aantal invoer-parameters door. Aan de hand van die parameters voert de tool op de achtergrond een complexe berekening uit op basis van een wiskundig model. Het resultaat wordt aan de gebruiker gepresenteerd, of wordt in de database opgeslagen. Als in een bedrijf regelmatig een bepaald soort berekening handmatig moet uitgevoerd worden, dan loont het vaak de moeite om hier een tool voor te ontwikkelen.

Data- of Wiskundige Analyses

Omdat ik van opleiding Toegepast Wiskundige ben, ben ik getraind om allerlei (bedrijfs)processen en systemen te kunnen modelleren in een wiskundig model. Dit model kan ik vervolgens wiskundig analyseren, waardoor exacte informatie beschikbaar komt over de effectiviteit en efficiëntie van de betreffende processen. Soms is het gewenst/noodzakelijk om de wiskundige modellen met computer-kracht te analyseren. Wegens mijn jarenlange ervaring als programmeur, kan ik naast de wiskundige arbeid ook de benodigde software schrijven om de computer-analyse uit te voeren. Als het resultaat van de computer-analyse een grote hoeveelheid data betreft, heb ik ook de SQL database-skills om deze data verder te analyseren om de juiste conclusies te trekken.

Denk bijvoorbeeld aan een magazijn waar één of meerdere robots rondrijden om verschillende objecten te verzamelen in een kar, die vervolgens op transport gaat. Van de beschikbare paden door het magazijn en de mogelijke kruispunten kan een wiskundig model gemaakt worden. Een stuk software kan vervolgens gemaakt worden die een wiskundig kortste-pad-algoritme uitvoert om te bepalen in welke volgorde de robots welke objecten moeten ophalen om in zo kort mogelijke tijd de kar te vullen met de juiste objecten. Voor een vergelijkbaar scenario heb ik voor een robotiseringsbedrijf reeds effectieve software geschreven.


Skills en certificering

Wiskunde

Als Toegepast Wiskundige ben ik in staat om (complexe) bedrijfs- of technische processen te vangen in wiskundige modellen en ben ik in staat deze modellen te analyseren om de juiste conclusies te kunnen trekken. In combinatie met mijn software-skills, kan dit resulteren in krachtige software tools waarmee een bedrijf zelf automatisch complexe sitaties kan analyseren. Omdat deze combinatie van software skills en wiskunde skills mijn unieke kracht is, ben ik het best op mijn plek in projecten waar software gebouwd moet worden met een rekenkundige kern.

Software

Ik heb ruime ervaring in het programmeren in .NET (C#). Binnen .NET heb ik zowel ervaring met desktop applicaties (WPF en Windows Forms) als met webapplicaties (ASP.NET). Ook heb ik ervaring met frontend-ontwikkeling (HTML5, Javascript, CSS, jQuery, Bootstrap), dit echter in mindere mate dan backend-ontwikkeling (.NET). Wat web-based technologie betreft heb ik een tweetal certificaten gehaald van officiële Microsoft cursussen:

  • MCPD 70-503: Windows Communication Foundation - Microsoft.NET Framework 3.5
  • MCPD 70-519: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Ook heb ik ruime ervaring in het werken met databases (SQL en ADO.NET). Hiervoor heb ik het volgende Microsoft certificaat gehaald:

  • MCPD 70-516: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4

Overig

Naast specifieke wiskunde en software skills, heb ik tijdens mijn academische opleiding het analytisch en kritisch denkvermogen sterk ontwikkeld. Dit wordt ingezet bij de wiskundige-analyse/software-ontwikkeling zelf, maar kan ook ingezet worden om met u mee te denken over uw bedrijfsprocessen en hoe hier een adequate automatiseringsoplossing voor te vinden.

Jarenlange succesvolle ervaring als zelfstandige, waarin ik naast de technische arbeid ook met de klant communiceer om domein-specifieke kennis me eigen te maken en om scherp te bepalen welke problemen hoe aan te pakken, hebben bewezen dat ik ook goede communicatieve en autodidactische skills in huis heb.


Portfolio

Software Tools

Momenteel ben ik voornamelijk actief met het bouwen en uitbreiden van software tools. De meeste tools die ik gebouwd heb, hebben een rekenkundige kern: Achter de schermen worden wiskundige algoritmes en natuurkundige formules gebruikt om de gebruiker op zijn scherm exacte resultaten te presenteren.

Veko Tune

Voor het bedrijf Veko Lightsystems heb ik een uitgebreide tool ontwikkeld genaamd Veko Tune. Op deze pagina staat de omschrijving van deze tool door Veko Lightsystems zelf:

"Ook introduceren we Veko Tune: een prachtige tool, waarmee de meest optimale LED oplossing voor hoge magazijnruimtes, bedrijfshallen, sportaccommodaties, winkels of parkeergarages tot op de lux nauwkeurig te bepalen is. Waar geeft u de voorkeur aan: de meest efficiënte oplossing, de meest optimale levensduur of de laagste totaalinvestering? Met Veko Tune wordt er geen lumen meer verspild en de terugverdientijd was nog nooit zo inzichtelijk."

Het hart van Veko Tune bestaat uit een reken-engine, die aan de hand van door de gebruiker opgegeven specificaties het optimale product (LED-armatuur) vindt. De reken-engine rekent aan de hand van wiskundige modellen gebaseerd op de natuurkundige specificaties van de verschillende LED-armaturen.

Robot Tasks

Voor een robotiseringsbedrijf heb ik een tool ontwikkeld die de meest efficiënte oplossing vindt voor het uitvoeren van een taak. Aan de hand van een wiskundig model van de robot en de interacties van de robot met zijn omgeving, analyseert de tool automatisch het model en komt met een oplossing welke interacties de robot moet uitvoeren in welke volgorde, om zo snel mogelijk de taak te voleindigen. Er zijn miljoenen mogelijkheden in welke volgorde de robot subtaken kan uitvoeren. Sommige volgordes leveren tijdwinst op ten opzichte van andere volgordes. In de tool is een versie van een bestaand kortste-pad-algoritme geïmplementeerd, waarbij op een efficiënte manier de optimale volgorde gevonden wordt uit de miljoenen mogelijkheden.

Websites

In de beginperiode van mijn tijd als zelfstandige, heb ik een aantal websites ontwikkeld die te kenmerken zijn als database-applicaties en die niet een rekenkundige inhoud hebben zoals de software tools die ik gebouwd heb. Hier heb ik mijn front-end skills verbeterd, om zo ook betere web-based applicaties/tools te kunnen maken.

Eetvallei

Een webshop voor streekproducten met iDEAL-koppeling. Deze website heb ik ontwikkeld in .NET. Er zijn geen webshopplugins gebruikt, alles is maatwerk van de grond af. Hierdoor kan alles exact ingesteld worden zodat het precies doet en er precies uitziet zoals de eigenaar van de site wenst. Naast de webshop heb ik ook een maatwerk CMS (content management system) gemaakt zodat de eigenaar zelf producten in de webshop kan plaatsen en kan aanpassen alsmede bestellingen kan bekijken en automatisch facturen kan genereren. (Niet meer online)

Diaviewer

Een webapplicatie die hoogkwalitatieve diaseries via een nieuw medium toegankelijk maakt, namelijk via het digibord in de klas in het basisonderwijs. Bij een diaserie kan bij het afspelen gekozen worden in welke taal het audio-verhaal verteld wordt en in welke taal de ondertitels zijn. De website bevat een abonnementen-systeem waardoor iedere abonnee, in dit geval een school, naar eigen wens diaseries kan selecteren om op te nemen in zijn persoonlijk menu. De website is gemaakt in .NET. De afspeelsoftware die afbeeldingen en audio en ondertitels synchroniseert is maatwerk en geschreven in JavaScript. (Niet meer online)

Naast de projecten die ik als zelfstandige heb uitgevoerd, heb ik de volgende werkervaring:

  • Universiteit Twente (4 jaar): Na mijn opleiding Toegepaste Wiskunde, heb ik 4 jaar succesvol een promotietraject doorlopen. In deze vier jaar heb ik mijn analytische skills verder ontwikkeld, veel ervaring opgedaan in het wiskundig modelleren en analyseren, en heb ik mijn autodidactische skills verder ontwikkeld door te leren wetenschappelijke artikelen te begrijpen om me zo nieuwe gespecialiseerde kennis eigen te maken.
  • Advisor ICT Solutions (2.5 jaar): Bij dit bedrijf heb meegewerkt aan desktop-applicaties voor transportbedrijven en voor een aannemersbedrijf. Hier heb ik gewerkt met .NET, WPF, Windows Forms, Database-koppelingen, Webservices.
  • Conclusion (15 maanden): Bij dit bedrijf heb ik meegewerkt aan een cliënt-volgsysteem. Een grootschalige website gebruikt door gemeentelijke overheden om informatie te beheren aangaande maatschappelijk werk in de betreffende gemeente. Hier heb ik gewerkt met ASP.NET, SQL, Javascript in de setting van een complex softwaresysteem.

Contact

Wilt u contact opnemen, of heeft u een vraag? Stuur dan een email naar stefan@s2development.nl, of belt u mij op nummer 06-10149358, of laat u een bericht achter op mijn LinkedIn pagina.


Privacyverklaring

Laatste update Website: Januari 2020